Please reload

פרוייקטים נוספים 

פרויקט טיפול שיניים ראשוני בקהילה


במסגרת מע"ש רחובות (M.G.O), מתקיים בשנים האחרונות פרויקט "טיפול שיניים ראשוני בקהילה". הפרויקט מתקיים בשיתוף עם מרפאת האגודה לבריאות הציבור- נווה האירוס, נס-ציונה, ובליווי עו"סית המע"ש. במסגרת הפרויקט נבדקו וטופלו מעל ל-30 חניכים הגרים בביתם. משפחות החניכים קיבלו טפסים והסבר מצורף, וכן, נערכו תזכורות למשפחות. במסגרת הטיפול, נערכו בדיקות של חלל הפה, הדרכות בנוגע לצחצוח השיניים והסרת אבנית. בסיום, קיבלו מתנה ומכתב עבור המשפחה עם המלצות להמשך טיפול בקהילה.

עם הזמן ניכרת עלייה בשיתוף הפעולה מצד המשפחות והכרה בחשיבותם של טיפולי השיניים. העובדה שהטיפולים מתבצעים במסגרת המע"ש תורמים לשיתוף הפעולה הן של המשפחות והן של החניכים. טיפול ומעקב אחת לחצי שנה הינם חיוניים, ולצוות המרפאה "נווה האירוס" ניסיון בעבודה עם אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים והתמודדות עם האתגרים בטיפול בה.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  כל הזכויות שמורות למעונות גל בע"מ  ©