התנדבות במע״ש רחובות

מע"ש הוא מסגרת המשלבת מרכז הכשרה ושיקום עם מקום עבודה. המסגרת מיועדת להכשיר את הבוגרים לחיי עבודה, לאחריות ולעצמאות מרבית וכן להכינם, במידת האפשר, לעבודה בשוק החופשי. יחד עם זאת, עבור רוב המועסקים משמש המע"ש מקום עבודה קבוע למשך כל חייהם הבוגרים.


פרוייקטים נוספים 

  כל הזכויות שמורות למעונות גל בע"מ  ©