Please reload

פרוייקטים נוספים 

התנדבות במע״ש רחובות

  

מע"ש הוא מסגרת המשלבת מרכז הכשרה ושיקום עם מקום עבודה. המסגרת מיועדת להכשיר את הבוגרים לחיי עבודה, לאחריות ולעצמאות מרבית וכן להכינם, במידת האפשר, לעבודה בשוק החופשי. יחד עם זאת, עבור רוב המועסקים משמש המע"ש מקום עבודה קבוע למשך כל חייהם הבוגרים.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  כל הזכויות שמורות למעונות גל בע"מ  ©