אודות מעונות גל

אני מאמין

  • אנו מאמינים כי לאדם עם המוגבלות השכלית ההתפתחותית זכות לכבוד וחירות ופועלים עבורם לפיתוח תהליכי בחירה והגשמה עצמית .

  •        אנו מאמינים בשילובו של האדם בקהילתו לצד משפחתו להענקת תחושת ערך עצמי ושייכות .

  •        אנו מאמינים באדם וביכולותיו ויוצרים רצף תעסוקתי מגוון למימושו העצמי. עשיתם תעמוד לעולם בזכות ולא בחסד.

  •        אנו מאמינים כי עוצמה אנושית היא המעניקה לארגון את יכולתו לעשות ממש בערכיו ,שקוף ובהיר צלול באמירתו,               מחויב בעשייתו . 

  •        אנו נותנים דרור לחלומות, תקוות ורגשות.  

  •        אנו מאמינים כי סביבה מכילה, מוגנת,  מונגשת, ושירותית ומתן מידע, מבטיחים שיוויון הזדמנוית ובסיס איתן                     לעצמאות.

  •        אנו כארגון חדשני צועדים לעבר טכנולוגיה מסייעת , מעודדים חשיבה יצירתית ובידנו הכלים והמידע 

  •         לתת מענים לצרכיו הייחודיים של האדם.

  •        אנו כארגון ירוק פועלים מתוך אחריות סביבתית וחברתית למען עתיד בריא וטוב יות

חזון הארגון

ייעודו  של הארגון  הינו המחויבות לאיכות

טיפולית לאדם  

ומשפחתו , השמה בראש מעייניה את איכות חייו ואושרו של האדם .

אזולוס גל , מנכ”ל 

 

 

FullSizeRender 11
IMG_4295
IMG_4295
Palm Trees
City Cycle
Misty Slopes
Fire Wood
Foggy Pier
Cafe in Autumn

  כל הזכויות שמורות למעונות גל בע"מ  ©

Palm Trees

Describe your image.